Eerlijk zaken doen

  • Shoptalk weet wat anti-corruptie betekent binnen haar sector.
  • Shoptalk betaalt een eerlijk aandeel in de belastingen volgens haar impact of de grootte van haar activiteiten.
  • Alle “mogelijk betrokken” partners zijn zich bewust van corruptierisico’s.
  • Shoptalk neemt het bestrijden van corruptie op binnen een ethisch charter.

Eerlijke concurrentie:

  • Shoptalk is zich bewust van de risico’s voor oneerlijke concurrentie binnen haar sector
  • Shoptalk neemt acties indien partners of leveranciers het ethisch charter niet nakomen.

Respect voor intellectueel eigendom:

  • Shoptalk weet op welke manier de intellectuele eigendomsrechten beheerd worden in haar sector.
  • Shoptalk voert systematisch een controle van intellectuele eigendomsrechten uit om te vermijden dat ze overtredingen maakt.
  • Shoptalk voert actief strijd tegen namaak, piraterij, misbruik van machtspositie …