Bescherming van persoonsgegevens:

 • Shoptalk erkent het belang van privacy van gegevens en informatie van klanten en kopers.
 • Shoptalk heeft een beleid voor databeveiliging. Werknemers en/of klanten hebben maar beperkte toegang tot de vertrouwelijke informatie van klanten en consumenten.
 • Shoptalk beperkt de gegevensverzameling tot de informatie die echt nodig is voor het leveren van producten en diensten. Dit gebeurt enkel met de vrijwillige en bewuste toestemming van de klant.
 • Shoptalk geeft geen gegevens vrij (gratis of betalend) voor andere doelen als waarvoor ze bestemd waren.
 • Het commerciële gebruik van gegevens van klanten is geen voorwaarde voor het gebruik van diensten van onze organisatie. Gegevens worden niet gecommercialiseerd zonder expliciete toestemming van de klant.

Duurzame consumptie en eerlijke marketing:

 • Er is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de productinformatie naar de klant.
 • Shoptalk heeft een telefonische & online klantendienst.
 • Shoptalk communiceert duidelijk en eerlijk, zodat klanten niet aangezet worden hun eigenbelang te verloochenen.

Klant tevredenheid:

 • Shoptalk is open en transparant over haar contractvoorwaarden.
 • Shoptalk erkent dat klantentevredenheid een essentieel onderdeel is van duurzaamheid.
 • Er is een persoon aangewezen om klachten van klanten of derden te behandelen.
 • Shoptalk houdt de klachten van klanten bij en volgt deze op.
 • Shoptalk heeft duidelijke doelstellingen met betrekking tot klantentevredenheid.
 • Shoptalk biedt een effectieve bijstand aan de klant.
 • Shoptalk heeft een proactieve communicatie over haar dienst na verkoop.

Veilige en gezonde producten:

 • Shoptalk levert producten of diensten die bij normaal gebruik veilig zijn voor mensen.
 • Er is duidelijke en transparante informatie beschikbaar voor de klant over het normaal gebruik van de producten of diensten.