Duurzaam energie verbruik:

 • Shoptalk is er zich van bewust dat het verminderen van haar energieverbruik leidt tot betere economische prestaties.
 • Shoptalk volgt haar energieverbruik nauwlettend op.
 • Shoptalk identificeerde besparingsmogelijkheden voor de activiteiten die de meeste energie verbruiken.
 • Bij Shoptalk is iemand verantwoordelijk voor de opvolging van het energieverbruik.
 • Shoptalk heeft een actieplan met duidelijke doelstellingen voor energiebesparing.
 • Shoptalk neemt energie-efficiëntie mee op bij belangrijke investeringen.
 • Shoptalk houdt, indien relevant, rekening met de energie-efficiëntie bij de keuze van haar leveranciers.

Duurzame grondstoffen gebruik:

 • Shoptalk is ervan bewust dat ze, door het aankopen van goederen, afhankelijk is van eindige natuurlijke bronnen.
 • Shoptalk  vermindert het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals water, olie, steenkool,…

Geen lokale hinder:

 • Shoptalk creëert geen hinder in de buurt. Het is een organisatie die de lokale samenleving ondersteunt.

Gezonde grondstoffen:

 • Shoptalk is er van zeer bewust dat ze potentieel schadelijke producten voor mens en milieu met zorg moet gebruiken.

Biodiversiteit:

 • Shoptalk weet wat biodiversiteit betekent en of het relevant is voor haar activiteiten.
 • Shoptalk zorgt in mate van het mogelijke voor biodiversiteit van dieren en planten op de locaties van haar activiteiten en in de nabije omgeving.
 • Shoptalk heeft de kosten en voordelen van de ecosystemen voor haar activiteiten berekend en neemt deze op in haar kostenanalyse.

Recyclage, van afval naar grondstof:

 • Shoptalk sorteert en scheidt afval.
 • Shoptalk is zich bewust van het afval van haar activiteiten en van het ontstaan van het afval.
 • Shoptalk sorteert afval selectief.
 • Shoptalk heeft een actieplan om afval te verminderen inclusief doelstellingen en indicatoren.

Lucht verbetering:

 • Shoptalk beseft dat sommige van haar activiteiten aanleiding geven tot luchtemissies.