Duurzame aankopen binnen de organisatie:

 • Shoptalk houdt bij zijn aankopen rekening met duurzaamheid.
 • MVO is een selectiecriterium bij de keuze van leveranciers en partners van Shoptalk.
 • Shoptalk past goede praktijken toe bij aankoop van goederen en diensten.

Duurzaamheid binnen  de organisatie:

 • Shoptalk neemt dagdagelijks  MVO-initiatieven.
 • Shoptalk maakt haar MVO-engagement formeel bekend.

Gedreven door waarden voor waarde:

 • De waarden van Shoptalk zijn duidelijk waarneembaar binnen onze werking.
 • De waarden van Shoptalk zijn duidelijk en transparant.
 • De verklaring van onze waarden zit standaard in de presentatie van mijn organisatie aan klanten, leveranciers, partners …
 • Shoptalk zorgt voor samenhang tussen de waarden en de ontwikkeling van producten of diensten en de bedrijfsstrategieën.
 • Shoptalk neemt duidelijk aantoonbare beslissingen met het oog op duurzame resultaten op lange termijn ten nadele van korte termijn economisch gewin.
 • Shoptalk werkt volgens de hoogste standaarden inzake integriteit en ethisch gedrag, stelt zich verantwoordelijk op, is volledig transparant en eerlijk naar alle betrokkenen.

Meten is weten:

 • Shoptalk volgt de verbruiksgegevens op van materialen, energie …
 • Shoptalk heeft één of meer systemen om kwaliteit, het milieu of de gezondheid en de veiligheid te beheren.
 • Sleutelindicatoren zoals rentabiliteit zijn gelinkt aan andere MVO thema’s zoals bv. materiaalgebruik, afvalproductie, veiligheid op de werkvloer …

 Samen met betrokkenen:

 • Shoptalk brengt haar belangrijkste belanghebbenden in kaart.
 • Onze organisatie volgt de vragen van alle betrokkenen op.
 • Shoptalk houdt rekening met de behoeftes van de belangrijkste belanghebbenden bij de strategiebepaling van de organisatie.
 • Shoptalk neemt gerichte initiatieven om aan de (gekende) behoeftes van de belangrijkste belanghebbenden tegemoet te komen.
 • Shoptalk gaat in dialoog met de belangrijkste belanghebbenden om relevante risico’s en uitdagingen voor de strategie op te volgen
 • Bij elk project waarbij belangrijke belanghebbenden betrokken zijn, worden de maatschappelijke voor- en nadelen afgewogen.
 • Vrijblijvend bespreekt Shoptalk haar duurzaamheidsverslag met alle betrokkenen.
 • Shoptalk heeft een langdurige samenwerking met een organisatie met een maatschappelijk doel.
 • Shoptalk sluit partnerschappen af met belanghebbenden voor de uitvoering van haar strategie.

Streven met en voor duurzaamheid:

 • Vanuit de praktijk werkt Shoptalk reeds rond sommige MVO-thema’s.
 • Shoptalk identificeerde duidelijke MVO-thema’s die de grootste effecten op onze kernactiviteiten hebben.
 • Shoptalk heeft een MVO actieplan om te streven naar vooropgestelde MVO doelen.
 • Shoptalk pakt toekomstige maatschappelijke evoluties aan met aandacht voor duurzame ontwikkeling, gedeelde economie, product-dienst combinatie …
 • MVO komt regelmatig ter sprake op niveau van de directie of de zaakvoerder