Arbeidsrelaties

 • Shoptalk voldoet aan de nationale regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht, burgerlijke, maatschappelijke, economische en culturele rechten (vakantie, officiële vrije feestdagen, vrije dagen …).
 • Elke betrokkenen heeft een arbeidscontract of freelancecontract. Daarin staan op zijn minst de procedures voor het beëindigen van het contract, functiebeschrijving, salaris en interne regelgeving.
 • Shoptalk garandeert respect voor het privéleven van zijn freelancers en partners, inclusief de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.
 • Shoptalk volgt de tewerkstelling op via gepaste indicatoren (gewerkte uren, overuren, gelijke verloning M/V …).
 • Voor wijzigingen met een belangrijke impact op werkgelegenheid voert Shoptalk, in samenwerking met zijn freelancers, een georganiseerd veranderingsproces door.
 • Shoptalk draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door onder andere contractuele verplichtingen te respecteren en nadelige effecten van reorganisaties en herstructureringen te minimaliseren
 • Shoptalk meet de tevredenheid van werknemers op regelmatige basis.

Ontwikkeling van werknemers

 • Shoptalk heeft de belangrijkste competenties bepaald die ze belangrijk vindt bij de aanwerving van nieuwe werknemers of freelancers.
 • Shoptalk zorgt voor de overdracht van kennis tussen werknemers en nieuwkomers in de organisatie.
 • Shoptalk heeft competentieprofielen voor zijn functies binnen de organisatie. Deze dienen als basis voor wervingen en opleidingen.
 • Shoptalk meet en communiceert de verplichte en niet verplichte opleidingsuren die werknemers volgen.
 • Een persoonlijk gesprek op regelmatige basis geeft elke werknemer de kans zichzelf te uiten en zijn/haar vaardigheden te ontwikkelen. Shoptalk meet de competentieontwikkeling van haar werknemers.
 • Shoptalk biedt aan alle werknemers of freelancers gelijke kansen om in elke fase van hun loopbaan te kunnen blijven groeien.

Respect voor diversiteit:

 • Shoptalk is bewust van de verschillende vormen van diversiteit.
 • Dankzij een duidelijke communicatie zijn de wijze van aangifte, ondersteuning en verdere opvolging van discriminatie duidelijk.
 • Shoptalk houdt rekening met mogelijke discriminatie bij de verschillende activiteiten: rekrutering, klantencontacten, leverancierskeuze …
 • Shoptalk biedt werknemers de mogelijkheid nationale of religieuze tradities en gebruiken uit te voeren.
 • Shoptalk discrimineert niet bij rekrutering, verloning, vorming, ontslag of pensionering op basis van ras, nationaliteit, religie, leeftijd, beperkingen, mentale gezondheidsproblemen, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke affiliatie.

Veilig en gezond werken:

 • Shoptalk is zich bewust van het belang van de gezondheid en veiligheid van haar werknemers of freelancers
 • Shoptalk neemt acties om de gezondheid en veiligheid van werknemers of freelancers te waarborgen.

Het welzijn voor werknemers:

 • Verloningsprocessen zijn transparant. Er wordt geen salaris ingehouden, ongeacht de status van de werknemer.
 • Shoptalk garandeert nette rustzones en sanitaire voorzieningen.
 • Shoptalk heeft regels om de vergoeding voor werk- en overuren te bepalen. Deze regels zijn bekend bij de werknemers.
 • Shoptalk ondersteund en motiveert zijn werknemers.
 • Er bestaan regels zodat de werknemer het werk kan combineren met zijn privéleven.
 • Shoptalk werkt eraan om een aantrekkelijke werkgever te zijn.